• Alan Dũng Việt Do

    Trung Hoa bây giờ có thị trường chứng khoán lớn như vậy, còn gọi là Trung Cộng làm gì. Nếu mình thành một phần của Trung Hoa thì thành đặc khu kinh tế hay vùng tự trị thì cũng không mất đi bản sắc dân tộc, không khác là một bang của USA2(United States of Asia.) Rồi sẽ đại đồng theo ngôn ngữ cộng sản hay thống nhất toàn trái đất theo ngôn ngữ Liên Hợp Quốc thôi.